Colofon

Expect Jeugd is een onderdeel van Partners voor Jeugd. Expect Jeugd versterkt vakmanschap en kwaliteit in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp. We rusten professionals toe om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en te versterken zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Expect Jeugd verbindt wetenschappelijke kennis met praktijkkennis en ervaringskennis en vertaalt dit in concreet toepasbare kennis, methoden, tools, en opleidingen.

 

 

 

Spelpartners is gespecialiseerd in in de ontwikkeling van ondersteunde communicatie voor LVB-cliënten in de gespecialiseerde jeugdzorg, de GGZ, het speciaal onderwijs en de strafrechtketen. Spelpartners ontwikkelt effectieve en speelse communicatietools op basis van principes uit serious gaming en ondersteunende communicatie. We werken vooral vanuit het perspectief van de gebruiker, daarom besteden we veel aandacht aan het testen en streven we ernaar om onze tools en applicaties zoveel mogelijk samen met de eindgebruikers te ontwikkelen.