Vrienden

‘Als ik met mijn vrienden op een pleintje hangt komt de politie altijd langs en zegt ons dat we niet daar mogen rond hangen. Mag de politie ons wegsturen?’

Ja. Als jullie overlast veroorzaken mag de politie jullie wegsturen of zelfs een boete geven. Onder overlast wordt verstaan: te veel herrie maken, troep achterlaten, alcohol- of drugsgebruik op een openbare plek en vernieling.
Daarnaast mag een gemeente eigen regels opstellen voor rondhangen in bepaalde wijken of straten als ze dat noodzakelijk vinden. Dan kan bijvoorbeeld besloten worden dat je na 7 uur ’s-avonds niet meer op straat mag rondhangen.

‘Mijn vrienden hebben nepwapens. Ik wil er ook een kopen. Mag dat?’

Nee. Een nepwapen dat lijkt op een echt wapen is verboden.