Voor professionals

Wanneer jongeren in Nederland  de leeftijd van achttien jaar bereiken mogen ze vanaf die dag zelf beslissen of zij hulp willen of niet. Ook als ze een licht verstandelijke beperking hebben of al problemen hadden of gedwongen hulp kregen, vanaf die dag zijn ze vrij om te beslissen wat ze willen. Niet alle jongeren zijn daar klaar voor en vaak raken ze daardoor in de problemen na hun achttiende verjaardag.

Voor deze jongeren heeft het Expertisecentrum William Schrikker een praktische methodiek met visuele tools ontwikkeld die inmiddels met veel succes is ingezet. Met de map van 18TakeControl kan de jongere zelf, geholpen door professionals of verzorgers, gericht toe werken naar een zelfstandig bestaan na de achttiende verjaardag.
De map maakt onderdeel uit van Krachtplan 18+, een methodiek die jeugdhulpverleners concrete handvatten biedt om de jongeren tijdig en in samenwerking voor te bereiden op het leven na hun achttiende verjaardag.

18take control startpakket lvb jongeren
Bij Krachtplan 18+ hoort een uitgebreide handreiking.
Handreiking deel 1: uitleg en instructie werkwijze

Deze handreiking is geschreven voor professionals in de jeugdzorg die werken met jongeren van zestien jaar oud met een LVB en een jeugdbeschermingsmaatregel. De handreiking biedt jeugdhulpverleners concrete handvatten om de jongeren tijdig en in samenwerking voor te bereiden op het leven na hun achttiende verjaardag.

Klik hier om deel 1 van de handreiking te downloaden.

map 18takecontrol opengeslagen

Handreiking deel 2: Visuele uitleg en instructie communicatiehulpmiddel

Het tweede deel van de handreiking biedt een snelle visuele instructie voor het gebruik van de map 18 Take Control.  Met behulp van de duidelijke foto’s en heldere teksten kunt u meteen aan de slag.

Klik hier om deel 2 van de handreiking te downloaden.

Bestel het Startpakket 18TakeControl bij Spelpartnershop.

18take control map tools lvb jongeren

Bestellen voor medewerkers Partners voor Jeugd